سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادر کشاورز – کارشناس صنایع ، دفتر طرحهای هیدروآئرواستاتیک

چکیده:

هاورکرافت شناوری است دو زیسته (ابی – خاکی) است که بر روی بالشتکی ازهوای فشرده باسانی و با نیروی رانش نسبتا کمی بر روی سطوح آبی و خاکی حرکت می کند. طراحی وساخت سایت هاورکرافت در اکثر کشورهای جهان با توجه به موقعیت بنادر دریایی و رودخانه ای آنها در نظر گرفته می شود. دلیل اصلی برای این نتیجه گیری این است که این بنادر دارای امکانات بالقوه بسیار خوبی از قبیل امکانات تجارتی، بهداشتی، کنترل تردد، ارتباط بامسیرهای جابجایی و حمل و نقل جاده ای و غیره می باشند. اما از همه این مسائل که بگذریم طراحی یک سایت شناور هاورکرافت موارد خاص خود را دارد و خیلی از این مسائل و شرائط را سایر شناورهای دیگر ندارند که به این مسائل دراین مقاله اشاره خواهد شد.