سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

محمود بابائی – عضو هیئت علمی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

چکیده:

طراحی، توسعه و نگهداری سایتهای کتابخانه ها مستلزم رعایت قواعدی است که به لحاظ تخصصی بودن ، می توان طراحی آنها را به طور خاص موردبحث و بررسی قرار داد. فرایند طراحی سایت، ویژگیهای تیم طراحی و نقش اطلاع رسان و کتادار متخصص در فرایند طراحی سایت کتابخانه ازجمله موضوعهایی است که در این نوشتار بدانها پرداخته شده و سپس پیرامون نیازهای خاص سایتهای کتابخانه ای بحث شده است. به دلیل ضروت دستیابی به درک کلی از موضوع طراحی سایت، در عین حال که محور بحث ما سایتهای کتابخانه ای است، به فرایند طراحی سایتها به طور عام نیز اشاره شده است.