سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمدصادق اعتبار – دانشگاه شهید چمران اهواز
یوسف صیفی کاویان – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
در این مقاله به پیاده سازی سخت افزاری جهت ارائه یک روش برای به دست آوردن موقعیت گره های درون شبکه حسگر بی سیم می پردازیم. در بسیاری از شبکه های حسگر بی شیم فاصله ی گره های موجود در شبکه با گره های مبنا از روش RSS تخمین زده می شود. لذا این مقاله با طراحی یک سخت افزار و ارائه یک روش، باعث دقت در تخمین فاصله با استفاده از روش RSS شده است. نتایج نشان می دهند که با تغییر دائمی در قدرت سیگنال ارسالی فرستنده می توان به خطای کمتری در تخمین فاصله دست یافت. همه ی داده ها و نمودارهای استفاده شده در این مقاله حاصل آزمایش های عملی بر روی سخت افزار ارائه شده می باشند.