سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه جمشیدی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، آزمایشگاه کنترل و شبکههای ارتباطی
محمدتقی حمیدی بهشتی –
مهدی قاسم مقدم –
رضا وحیدنیا –

چکیده:

در این مقاله طراحی کنترلگر فیدبک خروجی استاتیک کلیدزنیH2/ H∞برای سیستمLTI گسسته زمان با نویز حالت اتفاقی منجر میگردد. در طرح کنترل هایبرید پیشنهادی، H∞ و H ضربی بررسی شده که به حداقل حد روی عملکردهای ۲سرپرست فازی ترکیب دو کنترلگر را مدیریت میکند. فرمولاسیون محدب دو کنترلگر به ساختاری منجر میگردد که از مزایای هر را تضمین مینماید و از روش نامساوی – (H∞) و هم در حالت ماندگار (H دو بهره گرفته و عملکرد تعقیب خوب هم در حالت گذرا ( ۲های ماتریسی خطی قابل حل است. برای تحلیل پایداری از تکنیک لیاپانوف، برگرفته از تئوری سیستمهای کلیدزنی، استفاده واثبات گردیده است که علیرغم تغییر ساختار، سیستم با کنترل کننده پیشنهادی پایدار مطلق باقی میماند. طرح هوشمندپیشنهادی از محافظهکاری و پیچیدگی کمتری در مقایسه با روشهای متداولH2/ H∞ برخوردار است.