سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرسعید تدین – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
محمود کمره ای – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

از دهه ۱۹۷۰ مدارات مجتمع معرف شده است سعی بر این بوده است که تاآنجا که ممکن است از اجزای بیرون تراشه کاسته شود سلف یکی از عناصری است که تا قبل از دهه ۹۰ روی تراشه قابل پیادهس ازی نبوده امروزه طراحی فیلترهای روی تراشه برای تراشه های عمل کننده در فرکانسهای رادیویی بسیار مورد توجه قرارگرفته و برای بعضی از کاربردها عملی شده است نوسانگر ها تقویت کننده ها و فیلترها از جمله ساختارهایی هستندکه نیاز به سلف دارند و پیاده سازی سلف روی تراشه برای این بلوک ها به تحقق پیوسته است. نرم افزارهای قابل دسترس برای طراحی سلف روی تراشه همه کاره و بسیار وقت گیر هستند دراین مقاله روشی سریع و ساده برای طراحی سلف روی تراشه معرفی می شود.