سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی سلیمیان ریزی – دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده برق و کامپیوتر
سیدمسعود سیدی –
سعید صدری –

چکیده:

مدارفیلترهای خازنی سوئیچ شونده شامل سه المان سوئیچ خازن و OpAmp می باشند به منظور عملکرد صحیح این فیلترها طراحیهرکدام از این المان ها باید به نحوه صحیحی انجام گیرد با توجه به اینکه دراین فیلترها سوئیچ ها برای شارژی و دشارژ خازنها بکارمیروند و هرگونه اختلال دراین عمل منجر به اختلال درعملکرد فیلتر میشود انتخاب صحیح ابعاد سوئیچ ها از اهمیت به سزایی برخوردار است دراین مقاله ضمن بررسی رفتار غیرایده آل ترانزیستور MOS به عنوان سوئیچ روشی جهت طراحی المان سوئیچ مدارهای فیلتر SC ارایه می شود سوئیچ های طراحی شده منطبق برمشخصات مورد نظر از فیلترها دارای عملکرد قابل قبول می باشند.