سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وهاب پیروزپناه – استاد گروه مکانیک،دانشگاه تبریز، شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو
محمد رضا رستمی – کارشناس ارشد دانشگاه تبریز، شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو
علیرضا فیروزگان – کارشناس ارشد، دانشگاه تبریز، شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو

چکیده:

با توجه به مسئله آلودگی محیط زیست، امروزه استفاده از گاز طبیعی بعنوان یک سوخت جایگزین ، مورد توجه کارشناسان، بویژه متخصصین موتور قرار گرفته است. گاز طبیعی فشرده (CNG) بخاطر داشتن مزایایی از قبیل ارزان بودن، وجود منابع فراوان، در دسترس بودن، کاهش آلودگی و…می تواند بعنوان یک سوخت مناسب برای خودرو در کشور ما مطرح باشد. کیت ها و مجموعه های مختلفی جهت گازسوز کردن خودروها وجود دارد که هر یک دارای مزایا و معایبی هستند. هدف از این مقاله، طراحی یک سوخت آمای ( کاربراتور) گازی جهت استفاده در خودروهای دوگانه سوز سوخت آمائی ( بنزین + گاز طبیعی) می باشد. در این مقاله، پس از بررسی ومطالعۀ اجزاء و عملکرد مجموعۀ گازسوز (Bi–fuel sys.) به محاسبات گاز مصرفی تعیین پارامترها ی طراحی و همچنین طراحی سوخت آمای گازی به روش آنالیز ابعادی پرداخته می شود. پس از تعیین راهکارهای عملکرد و آلایندگی، نتایج آزمایشگاهی برای آمیزنده های مختلف که بر اساس محاسبات طراحی و ساخته شده اند، ذکر شده و از بین آنها آمیزندۀ با نتایج عملکرد و آلایندگی بهتر، بعنوان آمیزنده مناسب در نظر گرفته شده است. همچنین پس از طراحی مجموعۀ مناسب سوخت رسانی گاز و نصب بر روی خودروی پیکان، آزمون آلایندگی روی لگام ترمز غلطکیبر اساس استان دارد اروپائی ECE بعمل آمده است. در پایان با انتخاب آنالیز جدید از جنس نشیمنگاه سوپاپ و نصب آن روی سرسیلندر، آزمون دوام نیز انجام گرفته کهنتایج آن در انتهای مقاله آمده است. مقایسه نتایج آلایندگی و عملکرد موتور در حالت گازسوز، برتری و مناسب بودن آمیزندۀ طراحی شده ( با ۱۶/۸۶ درصد افت توان نسبت به حالت پایه) را در مقایسه با آمیزنده اصلی( ۳۴/۵ درصد افت توان) نشان می دهد.