سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوذر میرزایی پیامن – دانشجوی مهندسی نفت، دانشگاه صنعت نفت
محمدکمال قاسم العسکری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

در حفاری اکتشافی چاه های عمیق هیدروکربوری، از سیالی با عنوان گل حفاری استفاده می شود. از وظایف مهم و اصلی گل حفاری می توان به روان کاری رشته حفاری، خنک کردن مته ،انتقال خرده سنگها به سطح، تشکیل پوشش گلی، تمیزکاری چاه و وارد کردن فشار کافی به دیواره به منظور ممانعت از ورود سیالات سازند به درون چاه، اشاره نمود. اضافه شدن کربن سیاه به گل حفاری سبب ایجاد تغییر در خواص مکانیکی و رئولوژیکی گل شده و این تغییر با توجه به شرایط حفاری و وضعیت چاه، به عملیات حفاری کمک خواهد کرد. از مزایای افزودن کربن سیاه به گل حفاری جلوگیری از هرز روی گل، افزایش پایداری دیواره ، بهبود ویژگی های رئولوژیکی گل، افزایش پایداری دمایی گل، کاهش ضخامت پوشش گلی و روان کاری بهتر ابزار حفاری می باشد. در این مقاله با در نظر گرفتن خصوصیات سازند گچساران و مشکلات مربوط به حفاری در آن، رابطه پارامترهای فوق بررسی م ی گردد