سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بهرام امامی زاده – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدامین تروهید – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مریم میرهادی فرد – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

امروزه فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی به صورت وسیعی در بخش های مختلف صنعت به منظور افزایش سود و قدرت رقابت صنایع و همچنین کاهش هزینه ها مورد استفاده قرار می گیرند . این قاعده در مورد پروژه های مختلف صنعتی مخصوصا پروژه های ساخت و نصب نیز مصداق داشته به طوری که انتظار می رود استفاده از این سیستم ها بتواند به بهبود بهره وری و
کارایی در فاکتورهای زمان و هزینه در بخش مدیریت این پروژه ها کمک نماید . اما در این میان سوال اصلی آن است که یک سیستم اطلاعاتی مناسب در پروژه باید دارای چه ویژگی هایی باشد و چگونه کاربران این سیستم می توانند اثربخش ترین استفاده ها را از این سیستم داشته باشند . این مقاله به بحث در مورد مقوله های مطرح شده می پردازد و با مرور ادبیات موضوع، تلاش دارد
تا با ارایه پیشنهاداتی مبتنی بر متدولوژی am/pm بتواند پیشنهادات بهبودی بر راه حل های ارایه شده کنونی در مورد سیستم های اطلاعاتی پروژه داشته باشد . این مقاله به منطق طراحی و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی مدیریت پروژه به عنوان مبنایی برای ثبت و بازیابی داده ها در سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه و اثر موضوع بر کارایی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پروژه پرداخته است