سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امید بدرخانی – پژوهشکده تولید پژوهشگاه نیرو
سعیدرضا الله کرم – دانشگاه تهران

چکیده:

یکی ازسازه های کاربردی درصنایع بزرگ ازقبیل صنایع نفت گازوپتروشیمی سکوهای دریایی می باشدسکوها بدلیل شکل خاص و وجود گره ها و جوشهای زیادی درمقابل انواع خوردگی از جمله خوردگی خستگی بسیارحساس و شکست پذیر میب اشند جهت جلوگیری از توسعه تمرکز تنش و عیوب بزرگ درگره ها ودرنتیجه کاهش مضرات خوردگی خستگی راه های جلوگیری از خوردگی درمورد سکوهای دریایی اهمیت پیدا می کند کاربردی ترین روش جلوگیری ازخوردگی درسازه های دریایی روش حفاظت کاتدی می باشد بنابراین طراحی سیستم های حفاظت کاتدی این سازه ها باید به گونه ای باشد که قادر به پلاریزه کردن کامل سازه و نقاط حساس آن ازقبیل گره ها و جوشها بوده و همچنین تاپایان طول عمر طراحی جریان لازم جهت حفاظت را به سازه اعمال کند دراین مقاله سعی براین است که علاوه برطراحی سیستم حفاظت کاتدی سازه های دریایی چگونگی تست طراحی نیز ارایهگردد تا از طراحی انجام شده اطمینان کافی حاصل شود.