سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید رئوفی راد – پژوهشگاه نیرو- گروه مکانیک

چکیده:

در این مقاله ملاحظه میشود که در یک سیستم گرمایش طبیعی خورشید اجزاء ساختمان مانند پنجره ، دیوار، کف و سقف و در صورت لزوم دیوارهای اضافی به عنوان عناصر کاشت (گردآوری)، داشت (جذب )، برداشت (انتقال) و انباشت(ذخیره)، انرژی خورشید مورد استفاده قرار میگیرد. مقدار انرژی قابل جذب از خورشید با هر متر مربع نور گذر عمودی و افقی (نقشه های شدت تابش خورشید ثابت )در هر نقطه از ایران مشخص است.مقدار بازده در ذخیره سازی انرژی توسط سیستم دریافت مستقیم( ۶۰ % الی ۷۵ %)، یا سیستم دریافت غیر مستقیم ( ۳۰ % الی ۴۵ %) انرژی خورشید نیز معیین است. بنابراین با تأمین مقدار کافی نور گذر و گرد آور جذب و ذخیره سازی انرژی خورشیدی میتوان در بسیاری از مناطق ایران میتوان بی نیاز از سیستم گرمایش اضافی دیگر شده ویا ظرفیت آنرا به حداقل رساند. روابط ساده تجربی_علمی برای تعیین ابعاد نور گذر و ابعاد گردآور جذب و ذخیره سازی بر حسب متراژ فضای مسکونی و نسبت ابعاد نورگذر به ابعاد گردآور جذب و ذخیره در این مقاله ملاحظه میشود. الگوریتم تعیین ظرفیت سیستم مکانیکی خورشیدی ویا سیستم متعارف در جمع بندی نهائی آمده است.