سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدفرزاد بحرینیان – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان – پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا

چکیده:

مجموعه ای شامل یک ایستگاه دریایی و یک ایستگاه ساحلی توسط سنسورهای مورد نظر اطلاعات هواشنسای و موج نگاری را جمع آوری، پردازش و به ایستگاه مادر ارسال می نمایند. تنوع سنسورها، تجهیزات و همچنین لزوم استفاده از انرژی خورشیدی برای رسیدن به یک ضریب اطمینان کافی در کلیه سطوح، نیاز به ارائه سیستم جامعی از طرح را ایجاب می کند که در این مقاله به بررسی و ارائه یک سیستم مناسب پرداخته شده است، بررسی بلوک دیاگرامی و ارائه شرح وظیفه هر قسمت در ابتدای کار می تواند راه را برای ساخت هر واحد بطور مجزاو همزمان فراهم نموده و در ضمن بسیاری از اشکالها را در ابتدار کار روش نماید.