سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد فخارزاده – دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدمهدی نایبی – دانشگاه صنعتی شریف
عباس شیخی – دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله، ضمن معرفی و استخراج پارامترها و روابط یک رادار چندعملیاتی، حدود پارامترهای اصلی رادار یعنی توان متوسط، بهره آنتن و سهم زمانی عملیاتهای جستجو و ردگیری را با معیار کم ینه کردن سطح روزنه بدست می آوریم . در ادامه با تحلیل نرم افزاری روابط بدست آمده، ارتباطات متقابل بین پارامترها را نمایان می سازیم