سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی قنبری – استادیارگروه زمین شناسی، دانشگاه تربیت معلم
علیرضا هنرمندنژاد – کارشناس ارشدگروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

ساختگاه سد ملاصدرا بر روی آبرفتی با ضخامت حدود ۴۰ متر از رسوبات آبرفتی با تناوبی از ریزدانه (شامل سیلت و مارن ) و درشت دانه (قطعات درشت قلوه سنگ، شن، ماسه با خمیره رسی) واقع شده است. عملاً خط جریان از بین دو لایه عبور نموده و موجب ایجاد گرادیان های بالای هیدرولیکی در مرز دو لایه می شود. با توجه به توضیحات فوق الذکر انتخاب مناسب ترین سیستم آب بندی با توجه به شرایط اجرایی و ضوابط فنی و اقتصادی به عنوان اصلی ترین سؤال مطرح می باشد. جهت پاسخگویی به این سؤال نخست با استفاده از نرم افزار Seep/w داده های نفوذپذیری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه تک تک روشهای آب بندی به صورت مجزا مدل شده و نتیجه حاصل با میزان نشت کل از زیر پی سد مقایسه گردید.