سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد بایلری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس
غلامعلی منتظر – استادیار مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سیستمهای آموزشی وب بنیاد نقایصی جدی در مقایسه با کلاسهای سنتی دارند. به عنوان مثال می توان به فقدان تعامل موثر بین یادگیرنده و یاد دهنده، عدم ارائه محتوا و پسخور به صورت تطبیقی و شخصی شده اشاره کرد. از سوی دیگر شخصی سازی و تطبیق با علایق و توانمندیهای یادگیرنده در این محیطها انگیزش یادگیرنده و بالطبع کیفیت آموزش را بشدت افزایش خواهد داد. کارگزارهای هوشمند نقش مهمی در شخصی سازی این محیطها ایفا می کنند. در هر گام از فرایند شخصی سازی، این کارگزارها در تامین رفتار هوشمند سیستم نقش دارند و چند کارگزار هوشمند برای دستیابی به شخصی سازی با هم همکاری می کنند. در این مقاله سیستم آموزشیار هوشمند چند کارگزاره ای ارائه خواهد شد که قابلیت ارائه آزمون شخصی با در نظرگرفتن همزمان توانایی یادگیرنده و درجه دشواری آزمونها(براساس نظریه پرسش- پاسخ) و ارائه توصیه شخصی شده(بر اساس شبکه عصبی مصنوعی) را دارد. کارگزارهای این سیستم همانند معلم انسانی در کلاسهای سنتی هستند که به توانمندیهای یادگیرنده تطبیق شده و به یادگیری وی کمک می کنند.