سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسین غیابی –

چکیده:

اطلاعات یکی از ابزارهای مهم و کارآمد در اداره یک سازمان است . چنانچه سازمانی بخواهد اطلاعاتی درست، بروز و دقیق داشته باشد و از آن در تصمیم گیری ها استفاده نماید بای د ضمن اهمیت دادن به سیستم های اطلاعاتی نسبت به بهبود و توسعه این سیستم ها کوشش جدی بعمل آورد . با وجود پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر هنوز سازمان ها و بخصوص سازمان های دولتی در رابطه با توسعه سیستم های اطلاعاتی در آغاز راه هستند و چگونگی استفاده و کاربرد صحیح اطلاعات در مدیریت از جمله نکاتی است که سازمان ها بیشتر باید به آن توجه نمایند .
با تو جه به پیشرفت ارتباطات و تبدیل جهان به یک دهکده جهانی در هر لحظه مدیران با حجم انبوهی از اطلاعات روبرو می شوند . با اینحال نیاز آنها به تصمیم گیری براساس اطلاعات افزایش یافته وافق وسیع تری را دربر می گیرد . حال این نیازها چگونه باید برآورده شود تا بیشترین ب ازدهی را داشته باشد ومدیران با حداقل صرف وقت خود بتوانند اطلاعات مورد نیاز را دریافت نمایند؟ چگونه اطلاعات سازماندهی شوند تا از انباشتگی اطلاعات در ذهن کاربران جلوگیری شده و اطلاعات بدست آمده حداکثر بازدهی خود را داشته باشد؟ این قبیل سئوالات موجب مطرح شدن این پروژه با هدف های زیر در شرکت برق منطقه ای یزد گردید :
-١ شناخت نیازهای اطلاعاتی مدیران
-٢ طراحی یک سیستم اطلاعاتی مدیریت جهت ارائه به کاربران
-٣ استفاده از اطلاعات در سیستم های تصمیم گیری
برای نیل به اهداف مذکور فعالیت هائی بشرح زیر در این پروژه تحقق یافته است :
-١ تجزیه و تحلیل وضعیت موجود سیستم دفتر آمار
-٢ تهیه مشخصات سیستم موردنیاز
-٣ طراحی ساختارداده های سیستم جدید
-٤ طراحی برنامه کاربردی سیستم اطلاعات مدیریت
-٥ طرح موضوع سیستم های تصمیم گیری
-٦ طراحی سیستم تصمیم گیری در شاخه حوادث و قطعی های برق
-٧ نتیجه گیری و ارزیابی پروژه