سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی میرفخرایی – شرکت برق منطقه ای تهران ایران
حمید همتیان – شرکت برق منطقه ای تهران ایران

چکیده:

شاید بتوان وظایف سیستم اطلاعات مدیریت پروژه را مواردی همچون کاهش عدم اطمینان در تصمیم گیری بررسی و نظارت دقیق بر فعالیت های جاری و کنترل عملیات پروژه ها دانست . در شمای کلی هدفی که ارائه این مقاله بدنبال تحقیق آن می باشد عبارتست از استفاده از ابزار قدرتمندی بنام PMIS که قابلیت مانور فوق العاده ای را جهت تصمیم گیری سریعتر دقیق تر و مطمئن تر مدیران پروژه فراهم می آورد . همچنین باعث تسهیل انجام عملیات اجرایی و پردازش دقیق و سریع اطلاعات شده و امکان کنترل نهایی عملیات را توسط مدیران پروژه ها فراهم می آورد . بدین منظور و به جهت تامین نیازهای فوق برای مدیران پروژه های برق تهران معاونت طرح و توسعه در سال ۱۳۷۹ با استفاده از توان تخصصی بخش خصوصی اقدام به طراحی و ساخت نرم افزار ویژه ای در زمینه سیستم اطلاعات مدیریت پروژه برای پروژه های توسعه و احداث برق تهران نمود . در این راستا ضمن انجام مطالعات لازم در زمینه شرایط موجود طرح های توسعه و احداث پروژه های انتقال و فوق توزیع حوزه عملیاتی برق تهران و همچنین بررسی نحوه گردش اطلاعات موجود در آن با بهره گیری از متدولوژی ساخت یافته سیستمی تحت عنوان MS طراحی و از Client-Server و با معماری Windows NT پرداز طراحی و اجرا گردید . این سیستم در محیط شبکهSQL Serverبعنوان Back End و Visual Basic 6 بعنوان Front Endاستفاده گردید . پرداز ضمن برقراری ارتباطیکپارچه بین حوزه های مختلف مدیریت پروژه ها امکان پردازش سریع و بموقع اطلاعات را فراهم می نماید . فرآیندهای فوق الذکر از مرحله تجزیه و تحلیل تا راه اندازی سیستم PMIS در حوزه معاونت طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای تهران موضوع این مقاله را تشکیل می دهد