سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهرا مقدسی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری & پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و
مرتضی عظیمی پور – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری & دانشگاه صنعتی اصفهان
نسرین راستگو – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
مهدی اربابی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده:

عامل این بیماری ریزومانیا یکی از مهمترین بیمار یهای چغندرقند می باشد که سالانه خسارات زیادی به صنعت قند کشور وارد می سازد.عامل اینبیماری ویروس Beet Necrotic Yellow Vein Virus است که توسط شبه قارچ خاکزاد Polymyxa betae Keskin متعلق به خانواده Plasmodiophoraceae منتقل می شود. ویروس دارای پنج قطعه RNA می باشد که RNA-2 آن مسئول کد کردن پوشش پروتئینی ۲۱ کبلو دالتونی می باشد. در این تحقیق با استفاده از تزریق پروتئین پوششی نوترکیب ٢١ کیلودالتونی ویروس مزبور به خرگوش نیوزلندی و موش BALB/c سیستم الیزای تشخیصی این ویروس طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج ایمن سازی خرگوش و موش ها حاکی از پاسخ دهی مناسب آن ها نسبت به تشخیص صحیح پروتئین پوششی نوترکیب ویروس BNYVV می باشد.