سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید علیایی – دانشگاه علم و صنعت ایران-دانشکده برق-آزمایشگاه الکترونیک نوری
شهرام محمدنژاد – دانشگاه علم و صنعت ایران-دانشکده برق-آزمایشگاه الکترونیک نوری

چکیده:

در این مقاله طراحی یک سیستم اندازه گیری جابجایی های نانو متری در سرعت های بالا به روش ، ترکیبی از تداخل سنجی و دا پلری ارائه شده است. در این طرح از یک کاواک لیزرHe-Ne با طول موج۶۳۲/۸ nmو طول فیزیکی cm ۲۵ و با دو مود غالب استفاده شده است . این دو مود باپلاریزاسیون های عمود بر هم دارای اختلاف فرکانسیMHz ۶۰۰ می باشند . خطا در اندازه گیری فاصله معادل۱/۷۴nm و بیشینه سرعت قابل اندازه گیری نیز۲۱m/s می باشد. در روش پایدارسازی کاواک لیزر از روش اندازه گیری فرکانس تداخلی دو مود و اعمال فیدبک به کاواک لیزر استفاده می ش ود. با طراحی این سیستم پایداری فرکانسی به ۱۰ به توان ۱۰ ضربدر ۱/۹۶رسیده است، که موجب محدود شدن خطای ´ بهاندازه گیری سرعت به ۷۹۵mm/s می گردد.