سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
فاطمه اسدی – دانشگاه جامع علمی کاربردی – مرکز علمی وکاربردی سبزوار، ایران
افشین جهان بین – مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی – مرکز علمی وکاربردی سبزوار
موسی الرضا موسوی صدر – مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی – مرکز علمی وکاربردی سبزوار

چکیده:
بخش کشاورزی در اقتصاد ملی از نظر امنیت غذایی، تامین اشتغال، صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و تامین مواد اولیه بسیاری از صنایع، دارای اهمیت و نقش محوری است. فعالیت های کشاورزی در ایران و اغلب کشورهای جهان به رغم اقداماتی که تاکنون دولت ها انجام داده اند، بطور عموم سنتی بوده و از فناوریهای جدید ومناسب کمتر استفاده میشود. ضریب مکانیزاسیون در این بخش پایین بوده و استفاده از روش های آبیاری سنتی منجر به بهره وری پایین آب، هدر رفتن بیش از ۶۰ درصد آب مصرفی در کشاورزی و کاهش ذخایر آب های زیرزمینی شده است. لذا توسعه کشت های گلخانه ای و تقویت به کارگیری فناوریهای نوین میتواند کمکی در این زمینه باشد. کشاورزی دقیق مفهومی است که با بکارگیری فناوری های جدید، از جمله سنسورها، به تازگی وارد این عرصه شده است. ما نیز قصد داریم با استفاده از این روش و بکارگیری یک شبکه حسگر مبتنی بر منطق فازی، یک الگوی پیش فرض در جهت کاهش نهاده های اولیه همچون آب طراحی نماییم. سنسورهای بیسیم تعبیه شده در شبکه با توجه به ماهیت اطلاعات مورد نیاز، در سطح گلخانه توزیع شده و پس از جمع آوری داده های محیطی، این اطلاعات را به مرکز شبکه ارسال میکنند. سیستم کنترل از راه دور گلخانه، این اطلاعات را با استفاده از منطق فازی تحلیل نموده و تصمیمات لازم را جهت آبیاری و کنترل شرایط محیطی گلخانه برای کاربر نمایش می دهد.