سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر خالقی – دانشگاه سیستان و بلوچستان ، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت ، گروه مهندس
جواد رجبی خراسانی –
فرهاد شهرکی –

چکیده:

طراحی سیستم تصفیه یک واحد صنعتی ، که بیشترین راندمان را در استفاده از پتانسیل های موجود داشته باشد ، یک مسئله پیچیده است و به شاخه های زیادی تقسیم می شود . در این پژوهش با استفاده از یک مدل برنامه ریزی غیر خطی ، بهینه سازی شبکه تصفیه پساب یکی از پالایشگاه های گازی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در این مورد مطالعاتی بعد از مشخص کردن اطلاعات حدی و محدودیت های موجود در عملکرد سیستم تصفیه ، به طراحی سیستم تصفیه توزیع یافته پرداختیم . با استفاده از این طراحی دبی کل تصفیه در فصل های تابستان و زمستان به ترتیب ۲۲/۴%و ۱۶/۵۴۴%کاهش یافت . در آخرین مرحله با استفاده از آنالیز حساسیت ، اثر تغییرنسبت بازیافت آلاینده ها را بر دبی کل تصفیه ، در مدل های بهینه طراحی شده ، بررسی کردیم . نتایج حاصل از این آنالیز نشان می دهد موثرترین آلاینده در سیستم تصفیه ، آلاینده SiO2 می باشد .