سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فراز بدر – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی مکانیک
مهیار نراقی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله به تاثیر استفاده از سیستم تعلیق نیمه فعال در کاهش صدماتی که خودروه ای سنگین به جاده وارد می نمایند، پرداخته شده است ." میراگر نیمه فعال " مدل شده و پس از نصب بر روی مدل یک چهارم خودرو ، جهت دنبال نمودن نیـروی حاصل از استراتژی کنترل " میرایی آویخته بهبود یافتهMSD ، کنترل گردیده است . در پایان نیز میزان صدمات ایـن نـوع سیستم تعلیق با صدمات وارده به جاده از سوی سیستم تعلیق " غیر فعال بهینه " مقایسه شده است