سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن مدنی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدنجم الدین الماسی – عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
محمدرضا گلیان – کارشناس ارشد مهندسی معدن

چکیده:

تونل امیرکبیر به طول بیش از ۲ کیلومتر، یکی از مهمترین تونلهای کشور است که در محور کرجچالوس در حوالی سد امیرکبیر قرار دارد . علیرغم آلودگی بالا، تاکنون هیچگونه سیستم تهویه مکانیکی برای این تونل در نظر گرفته نشده است . به منظور طراحی سیستم تهویه تونل مزبور، با استفاده از آمار موجود، میزان ترافی ک برای ۱۰ سال آینده معادل ۱۰۷۰ وسیله نقلیه در ساعت پیش بینی شد و محاسبات براساس آن انجام گرفت . میزان هوای مورد نیاز تهویه تونل به منظور رقیق کردن مونواکسید کربن، دوده و اکسیدهای ازت به روشهای مختلف و در وضعیتهای متفاوت و در حالتهای راه بندان و آتش سوزی محا سبه شد و در نهایت میزان هوای مورد نیاز در حالت ترافیک عادی ۱۴۰ متر مکعب در ثانیه و در حالت آتش سوزی و ترافیک سنگین ۲۸۰ متر مکعب در ثانیه به دست آمد . برای تامین این میزان هوا، روشهای مختلفی مانند تهویه طولی بااستفاده از بادبزن سقفی، دویل میانی و تهویه نیمه عرضی با نصب کانال هواکش در سقف تونل مورد بررسی قرار گرفت که در این مقاله فقط روش استفاده از بادبزن سقفی تشریح شده است.