سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن مدنی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا بری دیزجی – کارشناس مهندسین مشاورساحل

چکیده:

سازمان منطقه آزاد قشم به دلیل نیاز به یک معبر ثابت بین سرزمین اصلی و جزیره قشم برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده خود، درصدد ایجاد این راه ارتباطی از طریق تونل یا پل است. بدین منظور مطالعات مرحله اول تونل خلیج فارس در بخشی از این ناحیه که دارای کوتاهترین مسیر بین دو ساحل بنادر پهل و لافت به فاصله ۲۵۰۰ متر است برای ایجاد اتصال ثابتتوسط مهندسین مشاور ساحل مورد مطالعه قرار گرفت. در این مرحله از مطالعات، با توجه به نیازهای کاربری تونل برای حمل و نقل جاده ای با دو خط رفت و برگشت، چهار گزینه تونل با قطرهای ۱۱ و ۱۲ متر در دو شیب ۲ و ۴ درصد به ترتیب با طولهای ۶۲۵۰ و ۴۰۰۰ متر مورد ارزیابی قرار گرفت. از آنجا که تردد اتومبیلها در داخل تونل باعث انتشار گازهای آلاینده نظیر مونواکسید کربن، اکسیدهای ازت و دوده می شود، به منظور شرایط مناسب برای کاربران تونل، استفاده از تهویه مکانیکی ضرورت دارد. براساس عیار مجاز گازهای آلاینده، حجم هوای مورد نیاز مطابق با استاندارد کشورهای مختلف در شرایط ترافیک عادی، راه بندان و متراکم برای تونلهای با شیب ۲ و ۴ درصد به ترتیب برابر ۶۷۰ و ۵۳۰ متر مکعب در ثانیه، به عنوان حالت حدی در نظر گرفته شد و از میان سیستمهای مختلف تهویه، روش عرضی به دلیل شرایط حاکم بر تونل خلیج فارس به عنوان روش مناسب و ایمن برگزیده شده است. با توجه به تفاوت بین ابعاد مقاطع کانالهای هوای ورودی و خروجی در دو قطر مورد نظر، اثر محسوسی بر افت فشار در مسیر مشاهده می شود و در قطرهای کوچکتر نیاز به افزایش توان بادبزنها و همچنین مصرف انرژی بیشتر در زمان بهره برداری مشخص شده است. بدین منظور می توان با افزایش هر چه بیشترقطر تونل با توجه به سایر عوامل نظیر امکان حفر با مقاطع بزرگتر به کاهش توان مورد نیاز بادبزنها دست یافت.