سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن مدنی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، متالوژی و نفت – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا رنگساز اسکویی – دانشجوی دوره دکترای دانشگاه فنی خاور ترکیه

چکیده:

معدن زغالسنگ گلندرود که در شمال ایران حوالی شهرستان علمده (رویان) قرار دارداز جمله معادن زغالسنگی است که گرچه از سالها پیشهمواره مطرح بوده ولی عملیات آماده سازی و تجهیز آن به تازگی شروع شده است. طرح اولیه استخراج این معدن تهیه شده ولی تاکنون در مورد سیستم تهویه آن مطالعاتی انجام نگرفته است. با توجه به وضعیت معدن، سیستم تهویه صعودی مناسب تشخیص داده شد. وجود راههای خروجی سبب شد که روش تهویه رهشی برای معدن انتخاب شود. با توجه به رعایت مسائل ایمنی و استانداردهای تهویه، میزان هوای لازم برای تهویه معدن ۶۵m3/s محاسبه شد که برای به جریان انداختن اینمقدار هوا و با توجه به شرایط معدن، باید فشار ۳۲۸pa توسط بادبزن اصلی تامین شود. بدین منظور، بادبزن محوری با پره های قابل تنظیم انتخاب شد تا با گذشت زمان و افزایش مقاومت و در نتیجه افزایش افت فشار معدن، کارآیی لازم را داشته باشد. شبیه سازی کامپیوتری شبکه تهویه معدن با استفاده از برنامه MINVENT و نرم افزارهای VNETPC و VENTSIM انجام شد که نتایج حاصل حاصل از تحلیل عددی (شبیه سای کامپیوتری)، و تحلیل دستی شبکه تهویه، در حد قابل قبولی همخوانی داشت.