سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن مدنی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، متالوژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زامار مفتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن، متالوژی و نفت، دانشگاه ص

چکیده:

معدن زغالسنگ کیاسر، یکی از سه معدن فعال شرکت زغال سنگ البرز مرکزی است که بهره برداری از آن از سال ۱۳۶۲ آغاز شد. با گسترش شبکه استخراج معدن، مشکلاتی در زمینه تهویه معدن به وجود آمد که بر همین اساس یک طرح تحقیقاتی به منظور طراحی سیستم تهویه این معدن انجام گرفت. با توجه به وضعیت معدن، شبکه تهویه معدن به دو شبکه اصلی و فرعی مجزا تقسیم و سیستم تهویه صعودی مناسب تشخیص داده شد. بر اساس امتیازات روش تهویه مکشی و موقعیت ورودی و خروجی های معدن، این روش تهویه برای معدن مورد تصویب قرار گرفت. با رعایت اصول ایمنی و استانداردهای تهویه، میزان هوای مورد نیاز شبکه اصلی و فرعی به ترتیب ۴۵ و ۱۱ متر مکعب در ثانیه محاسبه شد که برای به جریان انداختن این مقادیر هوا، تامین فشاری معادل ۶۱۸/۵ و ۳۱/۵ میلیمتر آب به وسیله بادبزن های اصلی ضروری است. شبیه سازی کامپیوتری شبکه معدن، با استفاده از برنامه MINVENT انجام شد که نتایج حاصل از تحلیل عددی (شبیه سازی کامپیوتری) و تحلیل دستی شبکه تهویه، در حد قابل قبولی همخوانی داشت.