سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن مدنی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی، متالوژی و نفت دانشگاه امیرکبیر
عباس مجدی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
عطااله بهرامی – عضو هیات علمی گروه معدن دانشگاه ارومیه
محمدمهدی بیات – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه تهران

چکیده:

بعلت مشکلات و نارسانی های موجود درسیستم تهویه معدن زیرزمینی زغالسنگ هشونی، بازنگری و ارزیابی پارامترهای موثر و ارائه سیستم بهینه پاسخگو به نیاز معدن هدف اصلی این مقاله است. به منظور طراحی سیستم تهویه هشونی توجه به شرایط معدن که انتخاب سیستم تهویه را محدود به سیستم های مکشی – صعودی را دهشی – صعودی می کند، سیستم صعودی – دهشی به عنوان روش بهینه تهویه مورد تاید قرار گرفت. با رعایت استانداردهای بین المللی تهویه، میزان هوای مورد نیاز کارگاه ها و جبهه کارهای پیشروی به ترتیب برابر با ۷/۲ و ۶۰۵۲ متر مکعب در ثانیه محاسبه شد. با توجه به نتایج محاسبات برای به جریان انداختن هوا در تمامی نقاط شبکه معدن، بادبزنی با شدت جریان ۱۰۱ متر مکعب در ثانیه و فشاری معادل ۵۳۴ میلیمتر آب توصیه شد. در نهایت صحت انجام محاسبات انجام شده متعاقبا توسط نرم افزار MINVENT مورد بررسی و تایید قرار گرفت.