سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یحیی زارع مهرجردی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
مهناز زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع، دانشگاه یزد

چکیده:

امروزه فلسفه "کسب سود بیشتر" بسیاری از سازمان ها را به سوی استفاده از زنجیره تامین برای بهبود عملکرد تشویق می کند.مشتری محوری مقوله ای است که در این زمینه بسیارحائز اهمیت است. دراین مقاله شرح می دهیم چگونه می توان یک سیستم حامی تصمیم گیری ساخت که مشتری محوری را اساس کار خود قرار داده و در صنایع گوناگون قابل کاربردباشد. بعلاوه شرح می دهیم چرا تعیین موقعیت مشتری برای ارزیابی وتوسعه زنجیره تأمین امری مهم تلقی شده و وابستگی این دو موضوع به یکدیگررا اندازه گیری می کنیم تا از آن بتوان به عنوان ابزاری جهت تکمیل مدیریت زنجیره تأمین استفاده کرد. تعاملات میان سیستم های مدیریت کیفیت و فرایند زنجیره تامین بحث خواهد شد و دلیل اهمیت سیستم های مدیریت کیفیت در دهه اخیر در مدیریت زنجیره تاًمین را بررسی می کنیم. همچنین به تحلیل محدودیت های موجود در این زمینه می پردازیم . آنگاه نشان می دهیم که بهبود فرایند را چگونه می توان ضمن مشتری محوری با تلفیق کاربرد مدل های شبیه سازی ومدل های سیستم دینامیکی به طور پویا ارزیابی کرد. در پایان به نتیجه گیری می پردازیم.