سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رویا امجدی فرد – شرکت موج نیرو، دانشگاه تربیت مدرس ایران

چکیده:

در مرکز دیسپاچینگ ملی کشور ، ارتباط با دیسپاچینگ مناطق مختلف کشور و نیروگاهها برقرار بوده و دائماً اطلاعات مربوط به پستها و نیروگاههای مناطق به آن ارسال می گردد . این کار توسط یکسری تجهیزات از قبیل کانالها و دستگاههای مخابراتی، مودمها ۱ رابطها و بالاخره کامپیوترهای پردازنده اطلاعات صورت می گیرد . اگر به هر دلیلی ارتباط با یک منطقه قطع شود، کلیه اطلاعات آن ناحیه از کشور برای مرکز دیسپاچینگ ملی قطع و نامعلوم بوده، باید علت قطع ارتباط مشخص و رفع عیب گردد .
با توجه به پیچیدگیهای موجود در این سیستم ، علت قطع ارتباط با مراکز ، توسط یک سیستم خبره که به روش استنتاج رو به عقب ۲ طراحی شده ،در اسرع و قت شناسایی می گردد .