سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابراهیم شامانی – نیروی هوایی سپاه
مسعود مصدق خواه – دانشگاه امام حسین (ع)، دانشکده فنی مهندسی، گروه صنایع

چکیده:

تعمیر و عیب یابی مدارهای الکترونیکی همیشه کار مشکل و وقتگیری بو ده است و انجام ای نکار به دانش، توان علمی و تجربۀ فرد خبره (تعمیرکار) بستگی دارد . از طرفی الگوریتم یا راه حل عمومی خاصی وجود ندارد که بتواند تشخیص عیب را تضمین نماید و بخصوص برای سیستمهای الکترونیکی پیچیده مثل سایتهای موشکی، این مشکل حادتر م ی شود. به تما می فعالیتهایی که شخص عی ب یاب با استفاده از وسایل انداز هگیری و با بهر هگیری از توان علمی و تجربی خود و همچنین با توجه به نتایج و مشاهدات تست به محل عیب پی برده و قطعه یا قسمت معیوب را مشخص کند، “عی بیابی” اطلاق میشود. در این تحقیق، یک سیستم خبره جهت مشاور ه در عیب یابی مدارهای الکترونیکی سایت موشکی طراحی شده است . در طراحی این سیستم خبرۀ مبتنی بر قواعد، از روشهای مختلف عیب یابی استفاده شده است . پایگاه دادۀ این سیستم شامل کلیۀ شکل موجهای نقاط مهم تست، نقشه های شماتیک، جانمایی قطعات الکترونیکی و دستورالعملهای تست قسمتهای مختلف سایت موشکی می باشد. این سیستم خبره دارای یک رابط کاربر گرافیکی است که با زبان ویژوال بیسیک برنامه نویسی نوشته شده است. پایگاه دانش این سیستم خبره در یک پوستۀ جدید به نامwxCLIPS نوشته شده است . این پوسته دارای موتور استنتاج با زنجیرۀ پیشرو می باشد. اما باتوجه به اینکه در کاربردهای تشخیص عیب بهتر است از زنجیرۀ پسرو استفاده شود، این امکان درwxCLIPSوجود دارد که موتور استنتاج زنجیرۀ پسرو با استفاده از قواعد زنجیرۀ پیشرو شبیه سازی شود. این سیستم خبره دارای بخش توضیح می باشد و علا و هبر اینکه قوانین فعال شده و پاسخهای کاربر را نمایش م ی دهد، راجع به معرفی سایت موشکی، معرفی و چگونگی استفاده از وسایل انداز ه گیری الکتریکی، اصول عیب یابی، تئوری عملکرد و غیره اطلاعاتی ارائه می دهد. همچنین این سیستم خبره دارای یک بخش راهنما می باشد که راجع به نرم افزار طراحی شده و چگونگی استفاده از آن، اطلاعاتی به کاربر میدهد.