سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آذر شهراز – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و نفت، تهران- دانشگاه صنعتی شریف- دا
رامین بزرگمهری – استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه شریف، دانشکده مهندسی شیمی و
سمیرا معصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و نفت، تهران- دانشگاه صنعتی شریف- دا
علی قاجار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و نفت، تهران- دانشگاه صنعتی شریف- دا

چکیده:

خطی سازی فازی روش جدید خطی سازی ورودی /خروجی است که در این مقاله معرفی شده است و هدف اصلی آن خطی سازی فرایند در یک محدوده وسیع می باشد . با وجود اینکه این روش فقط از داده های ورودی /خروجی جهت خطی سازی سیستم بهره می برد، دارای عملکرد مشابه و بعضاً بهتری نسبت به روش مرسوم خطی سازی مبتنی بر هندسه دیفرانسیل که واب ستگی شدید به مدل دقیق فرایند دارد، می باشد. سیستم انتخاب شده جهت تست کردن عمکرد روش پیشنهادی یک راکتور غیر خطی غیرهمدما ست .این سیستم به سبسب رفتار غیز خطی و غیر مینیمم فاز در مراجع به کرات استفاده شده است.