سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن کلانتر – دانشیار گروه قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق
اکبر کلاه چی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق

چکیده:

استفاده از APLC 1 جهت کاهش اعوجاج هارمونیکی در شبکه یکی از جدیدترین روشهای مقابله با هارمونیکها می باشد .APLC ها فیلترهای فعال جدیدی هستند که با تزریق جریانهای هارمونیکی در نقاط حساس شبکه، انرژی تحویلی کلسیستم را بهینه می نمایند . کاربرد APLC در سیستم های قدرت نظر بسیاری از محققین را جلب کرده و در مقالات متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . موضوع مهم در مورد APLC ها، جایابی بهینه آنها می باشد . در این مقاله ابتدا با استفاده از تئوری بهینه سازی غیرخطی مقدار جریانهای تزریقی APLC در دو حالت مقید و غیر مقید جهت مینیمم کردن THD2ولتاژ در کل شین ها محاسبه شده است . سپس اجزای مختلف یک سیستم فازی که شامل :
فازی کننده، پایگاه قوانین فازی، موتور استنتاج فازی و فازی زدا هستند، شرح داده شده و در نهایت سیستم فازی طراحی شده بعنوان ابزاری جهت جایابی بهینه APLC در سیستم بکار برده شده است .