سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید سهیلی خواه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه مهندسی کامپیوتر ، هوش مص
مجتبی صدیق فضلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه مهندسی کامپیوتر ، هوش مص
محمد تشنه لب – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله ، هدف طراحی یک سیستم فازی – عصبی بر اساس تعدادی زوج داده ورودی – خروجی و آموزش پارامترهای تالی سیستم فازی با استفاده از روش گرادیان نزولی ، می باشد . برای انجام این کار ابتدا مجموعه های فازی را به گونه ای تعریف می کنیم که زوج های ورودی – خرو جی را پوشش دهند ، سپس از روی هر یک از زوج داده ها ، قاعده ای تولید می
کنیم . در ادامه قواعد متضاد را حذف کرده ، پایگاه قواعد فازی را ایجاد می نماییم و در مرحله بعدی بر اساس پایگاه قواعد فازی تولید شده ، سیستم فازی را ایجاد می کنیم . در آخر با استفاده از روش گرادیان نزولی و آموزش دادن y ها ، مراکز مجموعه های فازی خروجی ، سیستم فازی را آموزش می دهیم . جهت ارزیابی طراحی پیشنهادی ، مدل کامیون را ، از دو روش فازی معمول و روش پیشنهادی مورد مقایسه قرار دادیم . نتایج حاصله قابلیت سیستم فازی – عصبی پیشنهادی را در کنترل کامیون نشان می دهد .