سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی مروتیان – شرکت فرآب

چکیده:

در صنعت برق کشور، تهیه طرح های مخابراتی بر اساس فن آوریهای گذشته باعث کاهش راندمان ارتباطی اینصنعت عظیم و حیاتی شده است. گوناگونبودن سیستم های مخابراتی نیروگاه ها در پروژه های اجرا شده قبلی و نیز به روز نبودن طرح های ارائه شده باعث بروز مشکلات مختلفی درحین اجرا شده است. داشتن هم پوشانیهای (Overlap) مختلف از یک سو و در نظر نگرفتن نیازهای آتی از سوی دیگر از جمله مشکلات مهم سیستم های مخابراتی طراحی شدهبوده است. پاره ای از مشکلات به دلیل ویژگی ها و گستره بودن فضای نیروگاه آبی همواره به قوت خود باقیستت و امکان بهبود آنها وجود ندارد. اما بخشی از مشکلات با به کارگیری سیستم های جایگزین و نوین به راحتی قابل بهینه شدن می باشند.
دراین مقاله قصد داریم ابتدا نیازهای اساسی مخابراتی یک نیروگاه را بررسی کرده و سپس یک طرح مخابراتی مجتمع ارائه نماییم. هدف از این کار در نظر گرفتن تمام نیازها به صورت یک پارچه و مجتمع در یک شبکه و استفاده از فن آویر روز به منظور بهبود کارایی سیستم میباشد.