سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدجعفر تارخ – عضو هیأت علمی دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط
فروزنده مشعل – کارشناس ارشد مهندسی صنایع شرکت اس جی اس

چکیده:

با ظهور و گسترش استفاده از صنعت فنآوری اطلاعات در تجارت ، اکتساب مشتری و وفادار نگهداشتن وی بصورت یکی از رموز اصلی حیات سازمانها درآمده است . در این زمینه سیستمهایی مانند سیستم مدیریت امور مشتریان الکترونیکی نقش مهمی را در یکپارچهسازی روابط سازمان و اعمال سیاست گذاریهای جذب مشتری ایفا میکند . هدف ما در این تحقیق ارائة یک مدل شئگرا برای بخش عملیاتی سیستم مدیریت امورمشتریان الکترونیکی توسط زبان مدلسازی UML برای شرکتهای صادرکنندة گواهی کیفیت محصول میباشد . لذا ابتدا نگاهی خواهیم داشت بر مفهوم سیستمهای مدیریت
امورمشتریان الکترونیکی و اجزا و زیرسیستم های اصلی آن، سپس مطالعة موردی این تحقیق که گواهی کیفیت محصول و فرآیند صدور آن میباشد را بررسی خواهیم نمود . سپس بااستفاده از مزایای زبان مدلسازی UML ، طراحی سیستم مدیریت امورمشتریان الکترونیکی را برای فرآیند صدور گواهی کیفیت محصول به تفکیک زیرسیستمهای آن ارائه میدهیم .