سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین قاسم زاده طهرانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مقاله ابتدا لزوم استفاده از سیستمهای مدیریت مهندسی درامر راهداری تشریح شده و سپس مراحل مختلف طراحی و تدوین یک سیستم مدیریت روسازی راه معرفی می گردد. برای طراحی این سیستم شبکه راههای روستایی استان خراسان به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده و سیستم مورد نظر در قالب یک نرم افزار کامپیوتری تهیه شده است. ارزیابی روسازی در این سیستم با روش شاخص کیفیت راه انجام شده و پس از ورود به داده ها به برنامه، نرم افزار قادر است برنامه تعمیرات روسازی را برای یک قطعه از راه بصورت جداگانه و نیز برای کل شبکه راه بصورت هماهنگ ارائه نماید.