سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سید غیاث رحمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
عبدالباقی قادرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:
یکی از عوامل مفید و موثر در سیستم های آموزشی مدیر گروه حقیقی می باشدکه مشاوره به دانشجو در جهت انتخاب واحد بهتر یکی از وظایف اوست. مشاوره به دانشجو بر اساس تجربیات مدیر گروه و وضعیت فعلی دانشجو انجام می پذیرد. نتیجه مشاوره و تعامل دانشجو با سیستم آموزشی به صورت مستند در قالب انتخاب واحد، ثبت دروس انتخابی و نمره در بانک های اطلاعاتی ذخیره می شود. این داده ها حاوی اطلاعات نهفته با ارزشی می باشند که با داده کاوی می توان آنها را استخراج کرد. با توجه به مشکلات زمانی، هزینه و حضور فیزیکی مدیر گروه و دانشجو و پذیرش روز افزون دانشجو در دانشگاه ها می توان این تجربه های مفید را به عنوان مدیر گروه مجازی در جهت ارتقاء و بهبود فرایندهای آموزشی و برای مشاوره به صورت مستقیم بر روی سایت های آموزشی جهت استفاده دانشجویان قرار داد. در واقع هدف ماپیدا کردن الگوهای مفید فراتر از تجربه های مدیران گروه واقعی می باشد. در این تحقیق سعی می شود با استفاده از قوانین انجمنی بهترین سبد انتخاب واحد، که دانشجویان در طول ترم های تحصیلی مختلف از آن استقبال کرده اند را پیداکرده جهت استفاده و راهنمایی در اختیار دانشجویان قرار داد.