سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین حیدری – مرکز تحقیقات مواد مغناطیسی و فشارقوی دانشگاه علم و صنعت ایران
وحید عباسی – مرکز تحقیقات مواد مغناطیسی و فشارقوی دانشگاه علم و صنعت ایران
صدیقه عادل خانی – مرکز تحقیقات مواد مغناطیسی و فشارقوی دانشگاه علم و صنعت ایران
فرامرز فقیهی – مرکز تحقیقات مواد مغناطیسی و فشارقوی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پستهای فشارقوی محل تداخل امواج الکترومغناطیسی دایم و گذرای قابل توجه به دلیل وجود جریانها و ولتاژهای زیاد و قطع و وصلهای دژنکتورها به دلایل متعدد اعم از بروز خطا، نیاز به خاموشی و کنترل سیستم قدرت میباشند . از اینرو مسئله سازگاری الکترومغناطیسی در یک پست فشارقوی توجه محققین بسیاری را به خود معطوف داشته – است؛ هرچند کار قابل توجه و چشمگیری در این زمینه انجام نشدهاست . یکی از وجوه مهم سازگاری الکترومغناطیسی، سلامت اطلاعات دیجیتال کنترلی منتقل شده از محلoutdoor به اتاق کنترل و دیسپاچینگ میباشند که صحتاین اطلاعات نیل به امواج تداخلی موجود، طراحی مناسب از لحاظ سازگاری را میطلبد که به استفاده از کابلهای کنترلی با شیلدهای مناسب ( شیلد چند لایه ) و مسیرهای گذر مناسب که کمترین تداخل را حائز میشوند، بر میگردد . علیرغم کلیه تدابیر مذکور، گاه میدانهای گذرا کماکان سبب تغییرات در سیگنالهای کنترلی میشوند . برای حل این مشکل در این مقاله ضمن طراحی سپرهای مغناطیسی مناسب جهت کابل – های کنترلی ، استفاده از یک تابع درهم از انواع تابع درهم MAC که دارای سرعت بالا و تصادم کمتر تحت عنوانUMAC در سیستم نرمافزاری ارسال و دریافت سیگنالهای کنترلی به عنوان حفاظ ثانوی انتقال اطلاعات پیشنهاد شده است