سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته رحمانی – مرکز تحقیقات نیرو – بخش مکانیک
بهمن حبیب زاده شیخ – مرکز تحقیقات نیرو – بخش مکانیک

چکیده:

در طراحی نیروگاههایی که جدیداً در جهان احداث می شوند عموماً از سیستم های کنترل کامپیوتری جهت نظارت بر ۱ « درخط» استفاده می شود . منظور از « درخط» اطلاعات حاصل از بخشهای مختلف نیروگاه و نیز کنترل سیستم بصورت ارائه عملکرد یک واحد تحت نظارت مستقیم کامپیوتر می باشد . سیستم کسب اطلاعات ) ۲ ( DAS بخش اصلی سیستم کامپیوتری جمع آوری اطلاعات و نظارت برعملکرد نیروگاهها را تشکیل می دهد . در راستای پروژه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات نیرو ، بخش مکانیک اقدام به طراحی سیستمی جهت جمع آوری و پردازش اطلاعات نیروگاه توس نموده است . هدف این سیستم جمع آوری اطلاعات از نقاط مختلف نیروگاه جهت تعیین عملکرد اجزای مختلف بصورت » در خط « می باشد . اطلاعات جمع آوری شده شامل دما ،فشار ، گذر جرمی وغیره می باشد که در نقاط مختلف توسط سنسورهای مناسب اندازه گیری شده و پس از پردازش بصورت عددی یا منحنی های مختلف ارائه می گردند .
این مقاله به معرفی چگونگی این سیستم و و نحوه انتخاب و محل قرارگیری تجهیزات اندازه گیری مورد نیاز به منظور تعیین عملکرد و راندمان اجزای نیروگاه می پردازد.