سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا کاظمی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – گروه مه
سیداسماعیل محمودی لاریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

مطالعات انجام شده در زمینه دلایل تصادفات منجر به صدمات مالی و جانی شدید، مشخص کرده است که دوران شدید و کنترل نشده خودرو حول محور عمودی، عامل اصلی اینگونه تصادفات است . هدف از این مقاله کنترل چنین حرکات ناخواسته برای یک خودروی الکتریکی میباشد . از آنجا که خودروی مورد نظر الکتریکی میباشد، گشتاور محرک و گشتاور ترمزی که به عنوان ورودیهای کنترلی انتخاب شدهاند را میتوان به طور مستقل بر هر چرخ اعمال کرد . در این پژوهش برای شبیه سازی خودرو از یک مدل هفت درجه آزادی استفاده شد . سپس مدل بدست آمده با بعضی ساده – سازیهای منطقی به یک مدل خطی تبدیل گردید و برای مدل خطی بدست آمده، کنترلر بر اساس فیدبک حالت طراحی گردید