سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رامین دانسفاله – پژوهشکده علوم و فناوری انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
یدالله سبوحی – پژوهشکده علوم و فناوری انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
داود رشتچیان – پژوهشکده علوم و فناوری انرژی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هدف از این مقاله، طراحی و ارائه سیستم کنترل فازی، جهت کنترل کوره واحد تقطیر در جو پ الایشگاه نفت شیراز می باشد . به همین منظور در ابتدا به شبیه سازی مدل دینامیک کوره مورد نظر و بررسی رفتار آن پرداخته شده . سپس با توجه به مدل غیر خطی به دست آمده، پایگاه قوانین فازی مربوطه برای آن توسعه داده شده است . در نهایت به کمک پایگاه قوانین فازی مذکور، سیستم کنترل فازی مورد نظر را بر روی مدل پیاده کرده و با اعمال اغتشاشاتی در سیستم، پاسخ هایی دریافت و به بررسی آنها پرداخته شده است .