سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر قره ویسی – استادیار دانشکده برق- دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده برق، گروه کنترل
گوران حسنی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد برق (کنترل) -دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده برق،

چکیده:

در این مقاله، به منظور نگه داشتن فشار خون بیمار در یک سطح معین حین عمل جراحی، یک کنترل کننده طراحی شده است. این کنترل کننده، که به روش پسگام طراحی گردیده، با فیدبک گرفتن از حالات سیستم و اعمال ترکیب غیر خطی آنها طبق روابط خاصی، می تواند میزان خروجی دلخواه را که همان فشار سرخرگی میانگین (MAP) است، دنبال کند. تمام شبیه سازیها در محیط Simulink نرم افزار MATLAB انجام گرفته و نتایج، کارآیی روش پیشنهادی را تأیید می نماید.