سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد عبداله زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – ایران
آرش تعویقی – دانشکده فنی دانشگاه تهران – ایران
مصطفی جزایری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – ایران
سعید افشارنیا – دانشکده فنی دانشگاه تهران – ایران

چکیده:

در بین روش های متداول جبران کمبود ولتاژ توسط DVR ، جبران پیش از خطا، روشی مؤثر و سودمند به شمار می آید؛ که علاوه بر جبران دامنه ولتاژ، از قابلیت بازیابی زاویه ولتاژ هرفاز به مقدار پیش از وقوع خطا نیز برخوردار است . اهمیت این امر در حفاظت از بارهای حساس به پرش زاویه فاز نمایان می گردد؛ که سایر روش ها قادر به جبران این مهم نمی باشند . در این مقاله برای نخستین بار الگوی حداقل مربعات به منظور تخمین ولتاژ در سیستم کنترل DVR معرفی شده است . بر اساس این الگو، سیستم کنترل نوینی ارائه گردیده است که قادر به جبران انواع کمبود ولتاژ به روش پیش از خطا بوده و نسبت به سایر روش های مرسوم نظیر قاب مرجع سنکرون ( تبدیل ) d-q از سرعت و دقت نسبی بالاتری برخوردار است . عملکرد سیستم کنترل مزبور با استفاده از نرم افزارMatlab/Simulink در شرایط سینوسی شبکه، شبیه سازی ومورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است