سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر نصیرهرند – مشاور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مکانیک – گروه هوافضا
حسن کریمی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مکانیک – گروه هوافضا

چکیده:

یک روش سیستماتیک جدید برای طراحی سیستم کنترل یک موتور مایع غیر خطی و چند متغیره ارائه میشود . روش طراحی مدل ریاضی موتوربر اساس مدل دینامیکی و غیر خطی بوده و روش طراحی کنترل کننده بر اساس مدل های تابع توصیف کننده موتور و همانند سازی عینی میباشد . کارایی و مقاوم بودن این کنترل بررسی و نتایج ارائه شده اند .
دو نرم افزار در محیط مطلب جهت بدست آوردن مدل تابع توصیف کننده و طراحی بر اساس روش همانند سازی عینی نیز ارائه گردیده است .