سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طالب عبدالهی – سازمان فضایی ایران، کارشناس ارشد

چکیده:

در این تحقیق الگوریتم طراحی بوم گرادیان جاذبه در یک ماهواره متقارن بیان می گردد که به منظور ملاحظات حرارتی ملزم به حفظ سرعت زاویه ای مشخصی به دور راستای گسترش بوم می باشد. برای این منظور پس از تعیین ممان های اینرسی ماهواره با احتساب دقت نشانه روی، قیود مربوط به پایداری گرادیان جاذبه و مرتبه گشتاورهای اغتشاشی ، طول بوم و جرم متمرکز آن تعیین می گردد. سپس به منظور گسترش صحیح بوم پس از جدایش ماهواره از پرتابگر، کنترلر مغناطیسی مناسب طراحی می گردد که چرخش های ناخواسته اولیه را کاهش داده و سرعت زاویه ای لازم را برای کاهش تغییرات دمایی در سازه ماهواره تامین می کند و با هم جهت نمودن راستای گسترش بوم با عکس بردار میدان مغناطیسی زمین باعث گسترش بوم با سرعت ثابت می گردد. در ادامه با تغییر سرعت گسترش بوم، شرایط لازم برای انبساط خودکار آن تعیین می شود که توسط مغناطیس سنج قابل اندازه گیری است. در نهایت با شبیه سازی بر روی یک ماهواره متقارن صحت طراحی انجام شده اثبات می شود.