سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد نعیمی –

چکیده:

رطوبت جذب شده توسط عایق ترانسفورماتور، سبب تخریب عایق، کاهش بازده ترانسفورماتور و نها ی تاً کاهش طول عمر آن می گردد . شیوه معمول برای رطوبت زدایی عایق، استفاده از روش روغن داغ و خلا در دوره تعمیر یا سرویس است . این روش بسیار کند بوده و به دلیل اینکه دمای عایق را به صورت ناهمگن وتا حدود ٨٠ درجه سانتیگراد بالا می برد، درصد کمی از رطوبت عایق خارج می شود . در روش گرمایش فرکانس پایین که توسط این پایان نامه طراحی شده است، دمای عایق به صورت بسیار همگن تر وتا متوسط ١١٠ درجه سانتیگراد بالا می رود . لذا توانایی رطوبت زدایی بیشتر بوده وبه افزای ش عمر ترانسفورماتور کمک بیشتری می گردد . از طرف دیگر این شیوه بسیار سریع تر از روش روغن داغ و خلا است، پس ترانسفورماتور جهت ر طوبتدایی مدت کمتری خارج از مدار بوده و سرمایه کمتری تلف می شود . در این پایان نامه د ستگاه گرمایش فرکانس پایین طراحی شده . به دلیل این که از این طراحی در ساخت نمونه دستگاه استفاده
می شود،سعی گردیده شبیه سازی ها به واقعیت نزدیک باشند . فرآیند از نظر الکتریکی و حرارتی مدل سازی شده و بر اساس مدل های بدست آمده، سیستم کنترل مناسب برای فرآیند طراحی شده است .