سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی RFID

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا مقدمی شاد – شرکت سایپا – معاونت برنامه ریزی جامع تولید

چکیده:

موجودی ها همواره نقش بسیارمهمی در فرایندهای تولیدی یک سازمان داشته است . در یک فرایند تولیدی خوب و کارا نقطه ارزش زمانی است که موجودی در لحظه ای که بدان نیاز است در محلی ( ایستگاهی ) که قرار است در آن مصرف شود حاضر باشد در غیر اینصورت عدم حضور موجودی در آن لحظه سبب توقف خط و تحمیل خسارات سنگین ناشی از آن و حضور آن در موعدی زودتر از زمان نیاز سبب خواب سرمایه شرکت , به بار آوردن ضایعات بدلیل ازدحام موجودی ها و … می شود لذا آرمان یک سیستم تغذیه خطوط , تغذیه خط درست به موقع نیاز ( JIT )می باشد . این مقاله به ارائه مدلی یکپارچه جهت تغذیه خطوط تولید صنایع خودرو سازی خصوصا در محیطهای تولید ترکیبی ( Mix Production ) می پردازد .