سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین ابراهیم نژاد صدیق – دانشگاه صنعتی سهند – مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان تبریز – ایران
فرخ فتاحی – دانشگاه صنعتی سهند – مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان تبریز – ایران

چکیده:

در حال حاضر یکی از مسائل مهم و مطرح در امر انتقال انرژی الکتریکی، مساله پایداری دینامیکی سیستم قدرت می باشد . بطوری که این امر در سیستم های انتقال نقش بسیار مهمی را ایفا کرده و ظرفیت انتقال توان خطوط نیز معمولاً توسط این پارامتر محدود می گردد . در نتیجه با بهبود پایداری گذرا می توان از طریق یک خط اتقال با مشخصات معین توان الکتریکی بیشتری را منتقل نمود و این امر معادل با صرفه جویی بسیار زیاد در هزینه نصب خطوط انتقال جدید و بیشتر خواهد بود . در این مقاله ایجاد یک شبکه انعطاف پذیر با بکارگیری ذخیره ساز مغناطیسی ابر رسانا (SMES) مورد بررسی قرار گرفته و بررسی عملکرد SMES در کنترل توان و فرکانس برای شبکه آذربایجان شبیه سازی و ارائه گردیده است . برای شبیه سازی، واحدهای مختلف توسط نرم افزار SIMULINK مدلسازی شده و در نهایت این واحدها بصورت بلوکهائی به همدیگر مرتبط گشته اند .