سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احد خیرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS
آزاده کشتی آراست اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS
ساسان نیکوکار – کارشناسی مهندسی نرم افزار

چکیده:

سازمان بنادر و کشتیرانی ایران در راستای اجرای اهداف و سیاستهای خود در زمینة مدیریت جامع سواحل، پروژة طراحی و تشکیل پایگاه و سیستم اطلاعات جغرافیایی مدیریت یکپارچة مناطق ساحلی (ICZM )، را با هدف نهایی طراحی و پیاده سازی یک GIS مناسب برای اجرای عملیات ICZM در مراحل مختلف آن تعریف کرده است . به منظور پیاده سازی مدل داده ای اطلاعات مکانی در این پروژه از روشهای بروزGIS و IT بهره برده ایم . مدل شئ گرا را با استفاده از استانداردUML تحت نرم افزارGISRational Rose که یک فرمت استاندارد واسط است تبدیل کرده و سپس توسط ابزار مدیریتی XML پیاده سازی کرده ایم و مدل را به فرمتESRIفایل XML را به Geodatabase تبدیل می کنیم . قابلیت مهم این روش بهره گیری از تکنولوژی جدید طراحی، قابلیت توسعه آسان و قابلیت تبدیل به فرمتهایی است که در آینده خواهند آمد و جای Geodatabase را هم خواهند گرفت .