سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین محتشمی – کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر در گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری
mohtashami@excite.com ناوی – استادیار دانشکدهی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا مهینی – کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر در گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری

چکیده:

در این مقاله سعی شده است تا روشی با الگوریتم مشخص جهت یافتن مدار،DCVSبهینه برای توابع منطقی ارائه گردد. برای نیل به این منظور ابتدا با بررسی خانوادههای مختلف مدارهای منطقی، بخصوص مدارهای،DCVS تعریفی برای یک مدار DCVS بهینه ارائه گردیده است. سپس با بررسی روشهای مختلف موجود جهت ایجاد ساختار متناظر هر تابع منطق ی در مدار معادل،DCVS
روشی پیشنهاد گردیده است که توسط آن میتوان به ساختارهایی با سرعت بیشتر و مصرف توان پایین تر و نی ز هزینه ی پی اده سازی کمتری دست یافت. مشخصهی اصلی این روش آن است که بر خلاف روشهای موجود، طراح درگیر جزئیات طراح ی نشده و بدون نیاز به قوه خلاقیت و ابتکار، میتواند مدار بهینهی معادل یک تابع منطقی را تولید نماید.